Chính sách và bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Danang43.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà Zohear.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Zohear.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tìm việc.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Zohear.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Zohear.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên. – Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Zohear.com.
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. – Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Zohear.com.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Zohear.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Zohear.com.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Zohear.com thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Zohear.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Zohear.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Zohear.com được Zohear.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Zohear.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Zohear.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

6. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên:

Ban quản lý Zohear.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Zohear.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Chính sách thông tin của người dùng không thông qua việc đăng nhập:

Thông tin của những người dùng sử dụng dịch vụ không thông qua đăng nhập thì Zohear.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin này. Những người để lại thông tin để được doanh nghiệp hay cá nhân tuyển dụng sẽ công khai số điện thoại, tên, tuổi, facebook ... những thông tin đó sẽ được chia sẽ lên hơn 2000 trang fanpage và group của facebook. Ngoài ra những tài khoản không thông qua đăng nhập mà tự động liên hệ với những mẫu tin tuổi dụng nhanh sẽ phải tự xác minh về công việc và thông tin trên mẫu tin. Zohear.com sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó.

8. Chính sách đối với những bài đăng tuyển nhanh không thông qua đăng nhập:

Zohear.com sẽ không có trách nhiệm phải xác thực nguồn gốc và độ tin tưởng của mẫu tin. Những mẫu tin nếu được thành viên báo cáo là lừa đão sẽ được gở bỏ ngay trên hệ thống của Zohear.com.